KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyrekcja

DYREKTOR MAREK STANIK

tel.: 44 732 78 41

faks: 44 732 78 40

e-mail: poradnia@powiat-piotrkowski.pl

pokój 112, I piętro

Uchwała nr 329/2013 - Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

Oświadczenie majatkowe Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim w zakładce oświadczenia majatkowe: http://www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl/

Do kompetencji dyrektora Poradni należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 2. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

 3. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

 Dyrektor Poradni decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Poradni,
 3. występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni.

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.


WICEDYREKTOR DOROTA KISIEL

tel./faks: 44 732 78 40

e-mail: poradnia@powiat-piotrkowski.pl

pokój 24, parter

Szczegółowy podział zadań i kompetencji w ramach kierowania Poradnią określa dyrektor Poradni w zakresie obowiązków wicedyrektora w szczególności dotyczą one odpowiedzialności za prawidłowy przebieg pracy merytorycznej Poradni.

Wicedyrektor, pozostający w stałej zależności służbowej z dyrektorem, w szczególności:

 1. odpowiada za działalność merytoryczną Poradni oraz wspólnie z dyrektorem reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 
 4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną za wiedzą i w uzgodnieniu z dyrektorem Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, może w uzgodnieniu z dyrektorem organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni,
 5. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 6. współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych w ramach pomocy w doskonaleniu przygotowania nowej kadry pedagogicznej.

Wicedyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z dyrektorem Poradni, Radą Pedagogiczną, rodzicami dzieci oraz placówkami oświatowymi z terenu działania Poradni.

Wicedyrektor wykonuje zadania przewidziane w Statucie Poradni dla dyrektora podczas jego nieobecności w pracy

Podmiot udostępniający informację:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Marek Stanik
data: 22-11-2017
wytworzył: Marek Stanik
data: 22-11-2017
data: 22-11-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 19-06-2017 - Edycja treści
 • 31-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1593